MIESZADŁO HEMATOLOGICZNE AM2
Przeznaczone jest do mieszania próbek krwi w celu uzyskania jednorodnej zawiesiny do badań podstawowych parametrów hematologicznych- ZALETY
Konstrukcja mieszadła umożliwia mieszanie krwi w trzech płaszczyznach. Mieszanie
odbywa się w naczyniach cylindrycznych o średnicy 8-30mm. Proces mieszania nie
powoduje ubocznych efektów w postaci uszkodzenia elementów morfotycznych. Użycie
mieszadła jest warunkiem uzyskana wiarygodnych wyników w pomiarach hematologicznych- DANE TECHNICZNE
Rodzaj probówek
Maksymalna długość probówek
Średnica probówek
Liczba miejsc
Kąt nachylenia talerza
Prędkość obrotowa
Wymiary
Masa
Zasilanie
Klasa ochronności

okrągłe
100 mm
8-30 mm
10
18 stopni
11 obr/min
320x320x180
3 kg
220V /50Hz /2VA
ICENA: 950,00 zł. + VAT 23% PRODUCENT: REMED Andrzej Bąkowski


POWRÓT