Polityka jakości


  Celem działalności firmy Remed Andrzej Bąkowski jest produkcja wyrobów i świadczenie usług w zakresie diagnostyki medycznej, które będą spełniały potrzeby i oczekiwania naszych klientów a w dłuższym okresie zapewnią rozwój firmy. Kierownictwo firmy ma pełną świadomość, że zarządzanie jakością jest niezbędne w tak odpowiedzialnej dziedzinie jak ochrona zdrowia, w której podmiotem jest człowiek. Wysoka jakość produkcji i usług warunkuje egzystencję firmy, jej rozwój i konkurencyjność na rynku.

  Nasza polityka jakości realizowana jest poprzez:

  • rozszerzenie asortymentu wyrobów oferowanych klientom;
  • poszerzenie rynku zbytu na wyroby;
  • systematyczne podnoszenie kwalifikacji personelu;
  • budowanie jak najlepszej relacji między pracownikami;
  • doskonalenie technologii produkcji i kontroli jakości;
  • kształtowanie świadomości, że za jakość odpowiedzialny jest każdy pracownik firmy;
  • zapobieganie nieprawidłowościom na stanowisku pracy oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i środowiska pracy;
  • współpracę z klientami w rozwiązywaniu ich problemów;
  • spełnienie przepisów prawnych obowiązujących w działalności prowadzonej przez Remed Andrzej Bąkowski.

  Kierownictwo deklaruje, że polityka jakości jest znana wszystkim pracownikom i jest dostępna publicznie. Jest ona również systematycznie przeglądana pod kątem przydatności do realizacji założonych celów.


POWRÓT