HEMATOLOGIA - ODCZYNNIKI (Hematology Reagents)
ceny detaliczne obowi頊uj鉍e od 1 stycznia 2017 r.

Nr kat. (Cat #)

Asortyment (Product Name)

Opakowanie (Package)

Cena netto PLN (Unit net price)

Do  analizator闚   COULTER TM  CBC-5

O/W - 1001

O/W - 1002

O/W - 1006

O/W 1007

    T  - 1008

DILUTON    -  roztw鏎  roboczy

HEMOLYSE   - roztw鏎 lizuj鉍y

PΧN  MYJ丘Y  C

PΧN  PΣCZ丘Y   R

NACZY堲A BEZPYΜWE

10 l

20 ml

500 ml

500 ml

250 szt.

 

Do analizator闚  CELL-DYN TM 100 900,  Hycel 310-680,

Contraves 800,  Hemocell 900,  Sysmex F-500

O/W - 1001

O/W - 3002

O/W - 2002

O/W - 2005

O/W - 1006

    T - 1008

    T - 2009

DILUTON    - roztw鏎 roboczy

HEMOLYSE  - roztw鏎 lizuj鉍y

HEMOLYSE  - roztw鏎 lizuj鉍y

DETERGENT    - odcz. p逝cz鉍o -myj鉍y

PΧN  MYJ丘Y  C

NACZYNKA  BEZPYΜWE

PAPIER DO DRUKARKI TERMOCZUΧ 62mmx30m

10 l

100 ml

50 ml

10 l

500 ml

250 szt.

1 rolka

 

Do  analizator闚  CELL-DYN TM 610, 1300, 1600, 1700, 2000

O/W - 2100
O/W - 2101
O/W - 2102
O/W - 2104
O/W - 2105
  O/T - 6008
O/W - 1006

DILUTON diff  - roztw鏎 roboczy (diluent)
DILUTON diff  - roztw鏎 roboczy (diluent)
HEMOLYSE diff - roztw鏎 lizuj鉍y
DETERGENT diff - odcz. p逝cz鉍o-myj鉍y
DETERGENT diff - odcz. p逝cz鉍o-myj鉍y
PRO CLEAN Plus - odcz. do mycia i konserwacji (enzymatic cleaner)
PΧN MYJ丘Y C - (cleaner)

20 l
10 l
1 l
20 l
10 l
100 ml
500 ml

 

Do analizator闚 CELL-DYN TM 1800

O/W - 2100

O/W - 2101

O/W - 2108

O/W - 2104

O/W - 2105

  O/T - 6008

O/W - 1006

O/W - 1010

DILUTON   diff      - roztw鏎 roboczy

DILUTON  diff       - roztw鏎 roboczy

HEMOLYSE   diff  - roztw鏎 lizuj鉍y bezcyjankowy 

DETERGENT    diff  - odcz. p逝cz鉍o-myj鉍y

DETERGENT diff     - odcz. p逝cz鉍o-myj鉍y

PRO CLEAN  Plus  - odcz. do mycia i konserwacji  lub  

PΧN  MYJ丘Y  C

PΧN MYJ丘Y E p造n enzymatyczny do mycia i konserwacji

20 l

10 l

  1 l

20 l

10 l

100 ml

500 ml

100 ml

 

Do analizator闚 CELL-DYN TM 3500

O/W - 2100

O/W - 2101

O/W - 2103

O/W - 2104

O/W - 2105

  O/T - 6008

O/W - 1006

O/W - 1010

O/W - 2106

DILUTON  diff         - roztw鏎 roboczy

DILUTON  diff         - roztw鏎 roboczy

HEMOLYSE   diff    - roztw鏎 lizuj鉍y

DETERGENT  diff  - odcz. p逝cz鉍o-myj鉍y

DETERGENT diff   - odcz. p逝cz鉍o-myj鉍y

PRO CLEAN  Plus  - odcz. do mycia i konserwacji  lub  

PΧN  MYJ丘Y  C

PΧN MYJ丘Y E  - p造n enzymatyczny do mycia i konserwacji

SHEATH  - odczynnik os這nowy

20 l

10 l

  5 l

20 l

10 l

100 ml

500 ml

100 ml

10 l

 

Do analizator闚  SWELABTM  AC 900, 910,920,970

O/W - 7001

O/W - 7000

O/W - 5502

O/W - 5506

 O/T - 6006

O/W - 1010

DILUTON   AL          - roztw鏎 roboczy 

DILUTON   AL          - roztw鏎 roboczy

HEMOLYSE ALs      - roztw鏎 lizuj鉍y bezcyjankowy

DETERGENT AL     - odcz. p逝cz鉍o-myj鉍y

PRO  CLEAN  Plus  - odcz. do mycia i konserwacji

PΧN MYJ丘Y E      - p造n enzymatyczny do mycia i konserwacji

20 l

10 l

  5 l

  5 l

100 ml

100 ml

 

Do analizator闚 COULTERTM T 540, T 890, JT, SPLUS, MD 18, MD II

O/W - 2100

O/W - 2102

O/W - 1107

O/W - 1006

DILUTON  diff          - roztw鏎 roboczy

HEMOLYSE     diff   - roztw鏎 lizuj鉍y bezcyjankowy

PΧN  PΣCZ丘Y   R

PΧN  MYJ丘Y  C

20 l

  1 l

  5 l

500ml

 

Do analizator闚 AL 808, 816, 818

O/W - 7000
O/W - 7002
O/W - 7006
O/W - 1006

DILUTON AL.      - roztw鏎 roboczy (diluent)
HEMOLYSE AL.  - roztw鏎 lizuj鉍y bezcyjankowy (lysing reagent)
DETERGENT AL  - odcz. p逝cz鉍o-myj鉍y
PΧN MYJ丘Y C - (cleaner)

10 l
500 ml
10 l
500 ml

 

Do analizator闚 MEDONIC, HEMOCELLTM 1600

O/W - 2100
O/W - 2502
O/W - 2105
O/W - 1006

DILUTON    diff    - roztw鏎 roboczy

HEMOLYSE   diff /HEMOCELL/ roztw鏎 lizuj鉍y

DETERGENT   diff   - odcz. p逝cz鉍o-myj鉍y

PΧN  MYJ丘Y  C

20 l

  5  l

10 l

0,5 l

 

Do analizator闚  ABX Micros

O/W -2101

O/W -2602

O/W -2604

O/W -1006

DILUTON   diff       - roztw鏎 roboczy

HEMOLYSE   diff /MICROS/  - roztw鏎 lizuj鉍y bezcyjankowy

DETERGENT diff /MICROS/ - enzymatyczny odcz. p逝cz鉍o-myj鉍y

PΧN  MYJ丘Y   C

10 l

1 l

1 l

500 ml

 

Do analizator闚  Sysmex K- 800, K-1000, K- 4500

O/W -8101

O/W -8100

O/W -8102

O/W -8103

   O/W -1006M

O/W -1008

DILUTON  SM diff   - roztw鏎 roboczy

DILUTON  SM diff   - roztw鏎 roboczy

HEMOLYSE  HGB  - roztw鏎 lizuj鉍y bezcyjankowy

HEMOLYSE  WBC - roztw鏎 lizuj鉍y bezcyjankowy

PΧN MYJ丘Y   C /MS/

PΧN MYJ丘Y   C /M/

10 l

20 l

  5 l

  5 l

1000 ml

100 ml

 

Do analizator闚  Sysmex Kx-21

O/W -8101

O/W -8100

O/W -8104

   O/W -1006M

O/W -1008

DILUTON SM diff   - roztw鏎 roboczy

DILUTON  SM diff  - roztw鏎 roboczy

HEMOLYSE  WBC  /Kx-21/  - roztw鏎 lizuj鉍y bezcyjankowy

PΧN MYJ丘Y   C /MS/

PΧN MYJ丘Y   C /M/

10 l

20 l

0,5 l

1 l

100 ml

 

Do analizator闚 Coulter AcT,  AcT diff

O/W -2001 

 

Zestaw odczynnik闚 HEM diff AcT na 1000 bada z kart

 

1 kpl.

 

Do analizator闚 MS 4 i MS 4 Plus

 O/W - 2000

 

Zestaw odczynnik闚  HEM diff   na 1000 bada z kart

 

1 kpl.

 

Do analizator闚  Mythic18 / ORPHEE

O/W - 4000

O/W - 4001

O/W - 4002

O/W - 4003

   O/W -1006 M

DILUTON diff      -  roztw鏎 roboczy

DILUTON diff      -  roztw鏎 roboczy

HEMOLYSE diff  -  roztw鏎 lizuj鉍y bezcyjankowy

DETERGENT diff - odcz. p逝cz鉍o-myj鉍y enzymatyczny

PΧN MYJ丘Y C (MS)

20 l

10 l

  1 l

  1 l

1000 ml

 

Do analizator闚 Mindray BC 3000, 3200, Accos

O/W - 7100

O/W - 7106

O/W - 7102

O/W - 1006

O/W - 1010

DILUTON  /AC,M/     - roztw鏎 roboczy

DETERGENT /AC,M/ - odcz. p逝cz鉍o-myj鉍y enzymatyczny

HEMOLYSE /AC,M/ - roztw鏎 lizuj鉍y bezcyjankowy

PΧN MYJ丘Y C

PΧN MYJ丘Y E p造n enzymatyczny do mycia i konserwacji

10 l

5 l

500ml

500m l

100 ml

 

Krew kontrolna

O/T - 9016

O/T - 9001

O/T - 9017

  O/T - 9014L

  O/T - 9014N

  O/T - 9014H

Krew kontrolna 16 parametrowa CBC ST Plus LOW

Krew kontrolna 16 parametrowa CBC ST Plus NORMAL

Krew kontrolna 16 parametrowa CBC ST Plus HIGH

Krew kontrolna 16 parametrowa CBC 3D LOW

Krew kontrolna 16 parametrowa CBC 3D NORMAL

Krew kontrolna 16 parametrowa CBC 3D HIGH

2,5 ml
2,5 ml
2,5 ml
2 ml
2 ml
2 ml

 


UWAGA :
Do podanych cen doliczamy podatek VAT w wysokoci 8%
( w poz. T-2009 i T-3009 VAT 23% )
CoulterTM, CELL-DYNTM, HYCEL, SWELABTM, MEDONICTM,
HEMOCELLTM, SYSMEXTM, CONTRAVESTM - s zastrze穎nymi znakami firmowymi.

UWAGA :

W odniesieniu do podanych cen stosujemy ca造 szereg upust闚 uzale積ionych od:

- iloci zamawianego asortymentu

- rodzaju z這穎nego zam闚ienia (jednorazowe/roczne)

- warunk闚 i termin闚 p豉tnoci

- dotychczasowej wsp馧pracy


POWR紘