Remed Andrzej Bąkowski

44-100 Gliwice

ul. Nowy Świat 35 B

tel. +48 32 231 73 14

fax +48 32 231 73 14

e-mail: remed.gliwice@gmail.com

 

Nazwa:

Siedziba spółki:

Forma prawna:

 

Nr rejestru:

NIP:

REGON:

Remed Andrzej Bąkowski

44-100 Gliwice, ul. Nowy Świat 35 B

Działalność gospodarcza

 

x

631-10-24-224

271787091

 

POWRÓT