KARTY CHARAKTERYSTYK ODCZYNNIKÓW HEMATOLOGICZNYCH

Nazwa odczynnika

karta.htm

karta.pdf

Diluton

Diluton diff

Diluton AL

Diluton SMdiff

Diluton AcM

DILUTON NK

Detergent

Detergent diff

Detergent diff (Micros)

Detergent diff   Mythic

Detergent AL

Detergent ALs

Detergent AcM

DETERGENT NK

Hemolyse

Hemolyse diff

Hemolyse diff (Micros)

Hemolyse diff (HM)

Hemolyse diff   Mythic

Hemolyse 5 diff

Hemolyse (CD)

Hemolyse (HC)

Hemolyse AL

Hemolyse ALs

Hemolyse WBC

Hemolyse HGB

Hemolyse WBC Kx-21

Hemolyse AcM

HEMOLYSE NK

Płyn płuczący R

Płyn myjący C

Płyn myjący E

Alkaliczny płyn myjący

Kwaśny płyn myjący

Sheath

Olejek do zaworów

Krew kontrolna

Wzorzec  500ug/l

Wzorzec      5mg/l

POWRÓT